Epikrise

  • Indlæggelsesårsag

  • Forløb

  • Behandling og effekt af behandling

  • Objektiv us.

  • Paraklinik: Biokemi, EKG, undersøgelser, billeddiagnostik.

  • Opfølgning i afdelingen

  • Plan til egen læge

  • Medicin ændringer

  • Diagnoser, A+B