Antibiotika

November 2017

Indhold:
Beta-lactamer
Proteinsyntesehæmmere
RNA/DNA hæmmere
Antimetabolitter
Antibiotika i primærsektoren

Beta-lactamer

Hæmmer dannelsen af bakteriers cellevæg. Bacteriocide på bakterier i vækst.

Penicilliner

Benzylpenicillin (G) og phenoxymethylpenicillin (V)

 • Følsomme for β-lactamaser. (G) gives parenteralt.
  • + De fleste grampositive bakterier.
  • + Nogle gramnegative: Meningokokker, visse stave.
  • + Treponema pallidum og Borrelia burgdorferi.

Dicloxacillin og flucloxacillin

 • β-lactamase-stabile. Bruges derfor ved penicillinase-producerende staphylokokker.
  • + S. aureus

Ampicillin, amoxicillin

 • Penicilliner med virkning på gramnegative stave.
 • Kontraindiceret ved mononukleose. Giver udslæt. Disse 2 stoffer giver generelt oftere udslæt end andre penicilliner (ikke allergi).
  • + Haemophilus influenzae (nogle stammer), Proteus mirabilis, E. coli, Enterococcus faecalis og Helicobacter pylori.

Mecillinam

 • Effektiv mod gramnegative stave. Derfor virksomt ved de fleste ukompliserede UVI’er
  • + ESBL producerende bakterier
  • - Grampositive stave og anaerobe bakterier.

Kombinationer med β-lactamase-hæmmer:

 • Amoxacillin + clavulansyre (Bioclavid)
  • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. Andre penicilliner kan anvedes efter evt. reduktion i dosis.
 • Piperacillin + Tazobactam (Tazocin)

Cephalosporiner

 • Kan ofte bruges ved penicillinallergi.
 • Resistensdrivende. Brugen bør begrænses.
 • Ceftriaxon (og andre cephalosporiner) kan krydse blod-hjerne barieren ifm. meningitis.

Carbapenemer

 • Meropenem anbefales som udgangspunkt, da der er begrænset erfaring med ertapenem.
 • Meget bredspektret. Brugen bør begrænses.
 • Inducerer resistens overfor andre β-lactamer

Andre hæmmere af cellevægen

 • Vancomycin
  • + Lokal C. dificile i tarmen, da stoffet ikke optages.
  • + Restistente bakterier bl.a. MRSA.

Proteinsyntese hæmmere

Tetracykliner

 • Bakteriostatisk. Hæmmer derfor effekten af bakteriocide stoffer som penicillin.
  • + Protozoer. Særligt malaria
  • + Clamydia, Rickettsia, mmm.

Aminoglykosider

Gentamicin og tobramycin.

 • Anvendes som udgangspunkt sammen med β-lactam. Synergi
 • Renal clearing. Ved nedsat nyrefunktion kan doseringsintervallet øges for at beholde højt peak.
 • Risiko for nefrotoksicitet og ototoksicitet.
 • Neuromuskulært blokkerende.
 • Clearence hæmmes af bl.a. ciclosporin og loop-diuretika.
 • Øget toksisitet ved kombination med cisplatin eller carboplatin.
  • + Gramnegative stave + S. Aureus.

Makrolider

Azithromycin, clarithromycin, erythromycin og roxithromycin.

Bakteriostatisk.

 • Hovedindikation: Pneumokokker (5% resistens), β-hæmolytiske streptokokker.
 • Desuden ved penicillinallergi.
  • Posteksponerings profylakse ved kighoste smitte.
  • + Klamydia.
  • Azithromycin har lang halveringstid (11-14t). Klamydia kan derfor behandles med en enkelt tablet.
 • Clindamycin minder om makroliderne. Anvendes issær mod alvorlinge anaerobe infektioner.

RNA/DNA hæmmere

Fluorquinoloner

Ciprofloxacin, levofloxacin og moxifloxacin.
Bakteriocidt mod bakterier i vækst og hvile.

 • Brugen bør begrænses
  • Ikke virksomt mod pneumokokker. Må derfor ikke alene være førstevalg ved luftvejsinfektioner.

Metronidazol

Mod obligat anaerobe bakterier og protozoer.

 • Anvendes ofte ved abcesser.
 • Profylaktisk ved tarmkirurgi.

Ved tuberkulose

Rifampicin, ethambutol og isoniazid.

Antimetabolitter

Sulfonamider

Sulfamethizol og sulfamethoxazol.
Hæmmer dannelsen af folsyre. Udskildes i urin i aktiv form. - Behandling af ukompliseret cystit.

Antibiotika i primærsektoren 1

 • Carbapenemer må ikke anvendes i primærsektor
 • Fluoquinoloner må anvendes ved resistens, eller:
  • Penicilinallergi og KOL exacerbation eller pyelonephritis.
  • Mistanke om salmonella hos risikopatienter (>60, atherosklerose, immunsupprimerede)
  • Epididymitis, >35 år
 • Cephalosporiner må anvendes ved resistens, eller:
  • Gravide med penicilinallergi
  • Meningokoksygdom og penicilinallergi

Yderligere info

Oversigt over mikroorganismer, Pro Medicin